pages/contact.aspx

Hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Chà (16/01/2021)

ĐBP - Chạy dọc quốc lộ 12, cách TP. Điện Biên Phủ 57km về phía Bắc, Mường Chà là một trong những huyện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, tỷ lệ hộ còn nghèo cao, với 11 xã, 1 thị trấn và 13 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn (dân tộc Mông chiếm 66,3%). Những năm gần đây, bằng nỗ lực đẩy mạnh phát...

°
413 người đang online