Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
58 người đã bình chọn
570 người đang online

Sáng ngày 05 tháng 03 năm 2021, Tại UBND xã Nậm Nèn đồng chí Trần Đức (05/03/2021)

cương Chánh văn phòng huyện Mường Chà, tỉnh Điện biên tổ chức tập huấn chuyển giao đưa vào sửng dụng trang thông tin điện tư của UBND cac xã, thị Sáng ngày 05 tháng 03 năm 2021, Tại UBND xã Nậm Nèn đồng chí Trần Đức cương Chánh văn phòng huyện Mường Chà, tỉnh Điện biên tổ chức tập huấn chuyển...

pages/contact.aspx

Hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Chà (16/01/2021)

ĐBP - Chạy dọc quốc lộ 12, cách TP. Điện Biên Phủ 57km về phía Bắc, Mường Chà là một trong những huyện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, tỷ lệ hộ còn nghèo cao, với 11 xã, 1 thị trấn và 13 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn (dân tộc Mông chiếm 66,3%). Những năm gần đây, bằng nỗ lực đẩy mạnh phát...

Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở (16/01/2021)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17- CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đảng bộ huyện Mường Chà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên...

°