Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
69 người đã bình chọn
1256 người đang online

Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở (16/01/2021)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17- CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đảng bộ huyện Mường Chà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên...

°