Người Viện trưởng “nói đi đôi với làm” luôn tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhưng cũng kiên quyết kiến nghị khi phát hiện những tồn tại, vi phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đăng ngày 23 - 11 - 2021
100%

Ngày 01/12/2020, đồng chí Vi Ngọc Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Trên cương vị mới để nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, kết hợp linh hoạt giữa hai chức năng lãnh đạo và quản lý; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cùng với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lề lối làm việc khoa học, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng cũng cương quyết ban hành kiến nghị khi phát hiện tồn tại, vi phạm.

Ngay sau khi được bổ nhiệm làm Viện trưởng đồng chí đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện ngay các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, triển khai thực hiện đồng đều trên tất cả các khâu công tác nghiệp vụ, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó, có việc tăng cường trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, qua đó khi phát hiện các vi phạm, thiếu sót, cương quyết ban hành kiến nghị để yêu cầu chấm dứt và khắc phục.

Hoạt động kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên trong những năm gần đây tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa nhiều và chưa mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Nguyên nhân chủ yếu là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chưa sát sao trong công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót để thực hiện quyền kiến nghị; khi phát hiện vi phạm có lúc còn nể nang, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan nên chưa cương quyết tham mưu ban hành kiến nghị. Cụ thể: Năm 2019 đã ban ban hành 05 kiến nghị, trong đó kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật 04, kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật 01. Năm 2020 đã ban hành 11 kiến nghị, trong đó có 09 kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật và 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật.

(Đồng chí Vi Ngọc Sơn rút kinh nghiệm hoạt động kiến nghị đối với các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên)

Trước thực trạng trên, trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết của đồng chí Vi Ngọc Sơn, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung củng cố kiến thức, cập nhật những quy định mới của pháp luật nâng cao ý thức trách nhiệm khi thi hành công vụ. Không nể nang, ngại va chạm, tích cực phát hiện, tổng hợp các vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và trong công tác quản lý nhà nước để thực hiện kiến nghị vi phạm đối với các cơ quan hữu quan và kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. Không chỉ trên công tác chỉ đạo điều hành đồng chí Vi Ngọc Sơn còn trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động nghiệp vụ qua đó hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, kịp thời nắm bắt thực trạng trong các lĩnh vực công tác, xác định chính xác những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại, vi phạm để xây dựng nội dung kiến nghị. Kết quả trong năm đã ban hành được 20 kiến nghị, trong đó: có 16 kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật; 04 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực công tác từ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động điều tra truy tố xét xử các vụ án hình sự đến kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự ... Chất lượng của các kiến nghị ngày càng được nâng cao, 100% các kiến nghị đều được chấp nhận, thể hiện chi tiết qua các văn bản trả lời của các cơ quan được kiến nghị.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm là bảo đảm cho những hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của các tổ chức và công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Thực hiện cương quyết kiến nghị nhưng trên tinh thần cùng thực hiện, phối hợp với các cơ quan hữu quan để hướng tới mọi hoạt động phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, thông qua hoạt động kiến nghị của Viện kiểm sát, các cơ quan hữu quan đã khắc phục được những vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đồng thời cũng xóa bỏ được tâm lý nặng nề khi nhận được kiến nghị, coi đây là hoạt động thường xuyên của Viện kiểm sát, giúp cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan được kiến nghị đạt hiệu quả hơn. Đặc biệt với các kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật đã ban hành, có nhiều nội dung trên nhiều mặt của đời sống xã hội đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trên cương vị mới đồng chí Vi Ngọc Sơn đã khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao của bản thân là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng điển hình tiến tiến của đơn vị. Với phương châm không ngừng rèn luyện phấn đấu hoàn thiện bản thân, thể hiện vai trò của người đứng đầu đơn vị “nói đi đôi làm” không để ai trong đơn vị tụt lại phía sau cùng nhau tiến bộ, đồng chí Vi Ngọc Sơn đã phát huy được tinh thần đoàn kết trong đơn vị, cùng toàn thể các đồng chí công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà phấn đấu, rèn luyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ được giao trong mỗi năm công tác.

                                                                                                                     Người viết bài: Nguyễn Thị Thu – VKSND huyện Mường Chà

Tin mới nhất

Người Viện trưởng “nói đi đôi với làm” luôn tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhưng...(23/11/2021 3:45 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục...(12/10/2021 10:22 CH)

Mường Chà đẩy mạnh cải cách hành chính(30/09/2021 3:57 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại...(20/08/2021 5:59 CH)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ PHÊ CHUẨN KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY(07/08/2021 10:14 CH)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN NGÀNH CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH...(22/07/2021 10:30 CH)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY(17/06/2021 5:51 CH)

Kiểm sát việc thực hiện kiểm sát hoạt động bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ...(23/05/2021 4:55 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với...(11/05/2021 4:38 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà tổ chức phiên tòa giả định trực tuyến(29/04/2021 2:39 CH)

ĐỒN BIÊN PHÒNG MƯỜNG MƯƠN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐƯỜNG BIÊN MỐC GIỚI(21/04/2021 4:03 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà chủ trì tổ chức thành công Hội nghị giao ban liên ngành...(01/04/2021 8:38 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà Trực tiếp công tác Thi hành án hình sự tại UBND thị trấn...(22/01/2021 4:08 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà trực tiếp kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án tại...(21/01/2021 4:39 CH)

ĐỒN BIÊN PHÒNG MƯỜNG MƯƠN GIỮ VỮNG BÌNH YÊN NƠI BIÊN CƯƠNG(02/10/2020 5:42 CH)

Tăng cường công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn(11/09/2020 5:58 CH)

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh(06/08/2020 10:42 CH)

Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Mường Chà chăm lo đào tạo - bồi dưỡng cán bộ(06/08/2020 10:39 CH)

Đảng bộ huyện Mường Chà Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020(06/08/2020 10:19 CH)

HUYỆN MƯỜNG CHÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA III NĂM 2019(25/09/2019 12:25 SA)

<< < 1 2 > >> 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°