Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Mường Chà năm 2021 đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đăng ngày 25 - 11 - 2021
100%

Với mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã được xác định là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong năm vừa qua UBND huyện Mường Chà đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các bậc học, nhờ đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ngày 24/11/2021, UBND huyện ban hành Báo cáo số 230/BC-UBND về quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm học 2021-2022, toàn huyện có 43 trường với 753 lớp, 19.025 học sinh và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với 4 lớp. 109 học viên. Số trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia: 32/43 trường, đạt 74,4% tổng số trường toàn huyện. Tổng số có 1.570 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đó: 151 cán bộ quản lý, 1.226 giáo viên, 193 nhân viên; có 762 phòng học, trong đó: 499/762 phòng kiên cố, tỷ lệ 65,5%; 186/762 phòng bán kiên cố, tỷ lệ 24,4%; 77/762 phòng học tạm, tỷ lệ 10,1%.

Hiện nay 12/12 xã và thị trấn vẫn duy trì được các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 12/12 xã và thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt 100%; 12/12 xã, thị trấn chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 đạt 100%; 12/12 xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 đạt 100%; 8/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt 66,6%. Năm 2021, huyện Mường Chà tăng cường đầu tư kinh phí từ nhiều nguồn lực cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ với tổng số tiền là 262.825 triệu đồng, trong đó: Nhà nước đầu tư cho giáo dục là 250.643 triệu đồng; xã hội hóa huy động Nhân dân đóng góp 12.182 triệu đồng. Thông qua việc tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đã tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho dạy và học, phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng, giữ vững và nâng cao các tiêu chí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Phát huy kết quả đạt được năm 2021, ngành giáo dục huyện tiếp tục củng cố, duy trì kết quả đạt được trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phấn đấu đến năm 2022: Cấp mầm non huy động 100% số trẻ em 5 tuổi ra lớp; 100% số trẻ em 5 tuổi ra lớp hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 12/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi; huyện tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Phổ cập giáo dục tiểu học: Huy động 100% số trẻ em 6 tuổi đi học lớp 1; học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%; 12/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; huyện tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Phổ cập giáo dục THCS: Huy động 98,5% số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Phấn đấu học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; số đối tượng trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ từ 95,7% trở lên. Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 78,5% trở lên; 8/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; huyện duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Xóa mù chữ: Phấn đấu số người trong độ tuổi từ 15-35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 đạt 98,5%; duy trì 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; huyện duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tiếp tục mở các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi nhằm duy trì vững chắc kết quả xóa mù chữ và nâng cao tỷ lệ người biết chữ mức độ 2 của huyện.

Cùng với đó, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ các cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên giao ban đánh giá hoạt động, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, đảng viên, trưởng thôn, bản đối với việc thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các phòng ban, đoàn thể trong quá trình thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học, thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hóa trường lớp, chú trọng đầu tư nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh dân tộc bán trú ở tất cả các cấp học, củng cố tăng cường cơ sở vật chất, tạo dựng cảnh quan môi trường sư phạm, xây dựng nề nếp trường lớp học. Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của loại hình trường PTDTBT, quan tâm đặc biệt đến giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần, nguồn lực của toàn xã hội để cổ vũ, ủng hộ, tham gia vào công tác giáo dục. Tập trung kiểm tra các đơn vị đạt chuẩn chưa bền vững về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tư vấn phát triển, xử lý nghiêm khắc, đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tăng cường đội ngũ giáo viên, đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp ở tất các các trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đồng bộ về cơ cấu (bộ môn, dân tộc, giới tính, vùng miền…). Hàng năm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên và cán bộ quản lý về chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cấp và bổ sung thiết bị dạy học đồng bộ các phòng thiết bị, thư viện đúng quy cách; cung cấp thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Củng cố tăng cường cơ sở vật chất, tạo dựng cảnh quan môi trường sư phạm, xây dựng nền nếp trường lớp học, giảm tỷ lệ phòng học tạm, tăng tỷ lệ phòng học kiên cố, có đủ hạng mục phụ trợ, nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.

TB

 

Tin mới nhất

Trẻ em, học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh...(27/12/2021 4:01 SA)

Tin Covid-19 - huyện Mường Chà ngày 25/12/2021(26/12/2021 10:45 CH)

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021(26/12/2021 5:43 SA)

Triển khai đấu giá 18 thửa đất tại khu A, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà trong tháng 01 năm...(26/12/2021 12:31 SA)

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021(25/12/2021 10:51 CH)

Tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2021(25/12/2021 10:49 CH)

Trường THPT Mường Chà đến thăm và chúc mừng các đơn vị quân đội nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày...(25/12/2021 10:43 CH)

Tuổi trẻ Ma Thì Hồ sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(25/12/2021 10:28 CH)

Đoàn xã Huổi Lèng tổ chức các hoạt động thiết thực Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân...(25/12/2021 10:22 CH)

Trường THPT Mường Chà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ(25/12/2021 10:16 CH)

Khu cách ly tập trung tại điểm trường Huổi Meo thuộc trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn dừng...(25/12/2021 7:03 CH)

Hội nghị tổng kết khối Mặt trận và các đoàn thể năm 2021(25/12/2021 12:15 SA)

Ngày 24/12/2021, huyện dừng hoạt động Khu cách ly tập trung tại Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường...(24/12/2021 7:36 CH)

Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện Mường Chà(24/12/2021 7:07 CH)

Tổng quát tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Chà(24/12/2021 6:49 CH)

Đoàn thanh niên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng,...(23/12/2021 10:07 CH)

BCH ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG CỘNG SẢN TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI(23/12/2021 9:54 CH)

Khu cách ly tập trung huyện tại Trường mầm non số 2 Na Sang; Trường Mầm non số 2 Mường Mươn dừng...(23/12/2021 7:29 CH)

Huyện Mường Chà: Tiêm vắc xin mũi 3 phòng Covid-19(23/12/2021 7:18 CH)

Thăm, tặng quà các Điểm, nhóm tôn giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2021(23/12/2021 12:31 SA)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°