CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNGVIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN, CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2021

Đăng ngày 17 - 12 - 2021
100%

Thực hiện kế hoạch số 31-KH/HU ngày 24/11/2021 của Huyện ủy Mường Chà ngày 17/12/2021 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà đã tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể của chi bộ Viện kiểm sát năm 2021.

Hội nghị có tham dự của đồng chí Quàng Văn Xôm - Huyện ủy viên - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mường Chà cùng Bí thư và các đảng viên trong chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà. 

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ thông qua báo cáo kết quả công tác của Chi bộ Viện kiểm sát trong năm 2021, đồng thời tiến hành nhận xét, đánh giá về tập thể cũng như đối với từng đảng viên. Quá trình làm việc nghiêm túc, hiệu quả Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể và của từng đảng viên trong năm 2021. Sau đó, bỏ phiếu kín với 100% số phiếu nhất trí đánh giá xếp loại Tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 07 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị Huyện ủy tặng giấy khen cho đồng chí Vi Ngọc Sơn.

          Tại Hội nghị đồng chí Quàng Văn Xôm phát biểu đánh giá cao việc nhận xét, xếp loại của Chi bộ, nhất là việc đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm đối với từng đảng viên trong Chi bộ, mong muốn tập thể Chi bộ Viện kiểm sát và từng đồng chí đảng viên thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu năm 2022 mà chi bộ Viện kiểm sát đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Chi bộ đồng chi Vi Ngọc Sơn trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của đòng chí Quàng Văn Xôm, đồng thời đề nghị các đồng chí đảng viên hoàn thiện bản kiểm kiểm điểm và nộp cho chi bộ theo đúng thời gian. Tiếp tục phát huy những mặt mạnh, ưu điểm của cá nhân đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra trong hội nghị./.

 

Người viết tin: Lê Thị Thùy Dương

Tin mới nhất

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG,...(17/12/2021 3:23 CH)

HUYỆN MƯỜNG CHÀ TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN Ở CƠ SỞ KHÓA I NĂM...(15/03/2021 10:36 CH)

HUYỆN MƯỜNG CHÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2021(02/03/2021 10:56 CH)

NHIỆM KỲ 2015 – 2020 ĐẢNG BỘ XÃ MA THÌ HỒ KẾT NẠP 32 ĐẢNG VIÊN(10/01/2021 6:30 CH)

hội nghị lần thứ hai ban chấp hành đảng bộ huyện mường chà khóa xx, nhiệm kỳ 2020-2025(11/09/2020 6:04 CH)

Tăng cường công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn(11/09/2020 5:58 CH)

Đoàn kết thống nhất trong đảng là tiền đề xây dựng đảng trong sạch vững mạnh(03/09/2020 9:12 CH)

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Dân vận ở Đảng bộ huyện Mường Chà(06/08/2020 10:43 CH)

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh(06/08/2020 10:42 CH)

Đảng bộ huyện Mường Chà nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng(06/08/2020 10:41 CH)

Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Mường Chà chăm lo đào tạo - bồi dưỡng cán bộ(06/08/2020 10:39 CH)

Đảng bộ huyện Mường Chà lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương(06/08/2020 10:31 CH)

Đảng bộ huyện Mường Chà lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội(06/08/2020 10:19 CH)

Đảng bộ huyện Mường Chà Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020(06/08/2020 10:19 CH)

Giáo dục vùng biên Mường Chà - Đổi thay sau một nhiệm kỳ(05/08/2020 3:59 CH)

MƯỜNG CHÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA III NĂM...(24/06/2019 10:14 CH)

Đảng bộ huyện mường chà 65 năm xây dựng và trưởng thành(30/01/2019 4:24 CH)

Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở(30/01/2019 4:21 CH)

Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ huyện Mường Chà(30/01/2019 4:19 CH)

TÍNH THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH(20/11/2017 2:07 CH)

<< < 1 2 > >> 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°