Kiểm sát việc thực hiện kiểm sát hoạt động bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà

Đăng ngày 23 - 05 - 2021
100%

Ngày 23/5/2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà đã cử kiểm sát viên kiểm sát hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của người đang bị tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo quyền được bầu cử của những người đang bị tạm giữ, tạm giam được quy định trong Hiến pháp, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân nên Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, bảo vệ. Người bị tạm giữ, tạm giam vẫn chưa bị xem là tội phạm, vẫn có những quyền của công dân, quyền con người cho tới khi họ bị kết tội bằng một bản án có hiệu lực của Tòa án. Vì vậy bên cạnh công tác kiểm sát chặt chẽ về chế độ quản lý giam giữ và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà đã chú trọng công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy định.      

          Trước thời điểm bầu cử, Nhà tạm giữ Công an huyện thực hiện tốt công tác phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử. Thường xuyên rà soát danh sách cử tri, thực hiện việc niêm yết danh sách người ứng cử, đảm bảo cử tri nắm đầy đủ thông tin để bầu cử.

          Cùng với cử tri cả nước, sáng ngày 23/5/2021, Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà đã tổ chức cho 23 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026. Những người bị tạm giữ, tạm giam đều rất phấn khởi và tin tưởng rằng lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ tại các cơ quan quyền lực Nhà nước.

          Qua quá trình kiểm tra, giám sát, nhận thấy công tác bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật.

 

                                                                              Tác giả: Nguyễn Thị Thu

Tin mới nhất

Người Viện trưởng “nói đi đôi với làm” luôn tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhưng...(23/11/2021 3:45 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục...(12/10/2021 10:22 CH)

Mường Chà đẩy mạnh cải cách hành chính(30/09/2021 3:57 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại...(20/08/2021 5:59 CH)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ PHÊ CHUẨN KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY(07/08/2021 10:14 CH)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN NGÀNH CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH...(22/07/2021 10:30 CH)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY(17/06/2021 5:51 CH)

Kiểm sát việc thực hiện kiểm sát hoạt động bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ...(23/05/2021 4:55 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với...(11/05/2021 4:38 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà tổ chức phiên tòa giả định trực tuyến(29/04/2021 2:39 CH)

ĐỒN BIÊN PHÒNG MƯỜNG MƯƠN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐƯỜNG BIÊN MỐC GIỚI(21/04/2021 4:03 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà chủ trì tổ chức thành công Hội nghị giao ban liên ngành...(01/04/2021 8:38 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà Trực tiếp công tác Thi hành án hình sự tại UBND thị trấn...(22/01/2021 4:08 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà trực tiếp kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án tại...(21/01/2021 4:39 CH)

ĐỒN BIÊN PHÒNG MƯỜNG MƯƠN GIỮ VỮNG BÌNH YÊN NƠI BIÊN CƯƠNG(02/10/2020 5:42 CH)

Tăng cường công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn(11/09/2020 5:58 CH)

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh(06/08/2020 10:42 CH)

Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Mường Chà chăm lo đào tạo - bồi dưỡng cán bộ(06/08/2020 10:39 CH)

Đảng bộ huyện Mường Chà Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020(06/08/2020 10:19 CH)

HUYỆN MƯỜNG CHÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA III NĂM 2019(25/09/2019 12:25 SA)

<< < 1 2 > >> 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°