Công bố danh sách 31 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Mường Chà khoá XXI

Đăng ngày 03 - 06 - 2021
100%

ngày 31/5, Ủy ban bầu cử huyện Mường Chà đã công bố danh sách 31 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường Chà (tại Nghị quyết số 35/NQ-UBBC)

Xét Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 31/5, Ủy ban bầu cử huyện Mường Chà đã công bố danh sách 31 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường Chà (tại Nghị quyết số 35/NQ-UBBC)

Theo đó, tại 10 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định là 31 đại biểu. Uỷ ban bầu cử huyện đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 31 người trúng cử gồm:

1. Bà Lò Thị Bua - Chủ tịch Hội nông dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (số phiếu bầu 2.968, đạt tỷ lệ 85,02% so với số phiếu hợp lệ);

2. Ông Vi Văn Chuyên - UVBTV, Thượng tá, Trưởng công an huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2.166 đạt tỷ lệ 86,99% so với số phiếu hợp lệ);

3. Ông Hoàng Điều - UVBTV,  Phó chủ tịch HĐND huyện, Bí thư đảng ủy xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2.234, đạt tỷ lệ 95,92% so với số phiếu hợp lệ);

4. Bà Vừ Thị Đớ - Nông dân Bản Dế Da, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2149, đạt tỷ lệ 86,31% so với số phiếu hợp lệ);

5. Bà Hoàng Thị Thúy Đương -  UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện Mường Chà (số phiếu bầu 1.847,  đạt tỷ lệ 91,25% so với số phiếu hợp lệ);

6.Ông Nguyễn Trường Giang - Phó bí thư thường trực Huyện  ủy Mường Chà (số phiếu bầu 2.081,  đạt tỷ lệ 91,23% so với số phiếu hợp lệ);

7. Ông Lý A Giàng - Bí thư Đảng ủy xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 1.841, đạt tỷ lệ 90,96% so với số phiếu hợp lệ);

8.Ông Lý A Giàng - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện (số phiếu bầu 1.507, đạt tỷ lệ 83,49% so với số phiếu hợp lệ);

9. Bà Vàng Thị Giàng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2056, đạt tỷ lệ 90,14% so với số phiếu hợp lệ);

10. Ông Nguyễn Quang Hợp - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà (số phiếu bầu 3281, đạt tỷ lệ 96,16% so với số phiếu hợp lệ);

11. Bà Lâm Thị Thương Huyền - Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2518, đạt tỷ lệ 86,59% so với số phiếu hợp lệ);

12. Ông Mùa A Lù - Bí thư Đảng ủy xã Huổi Mí, huyện Mường Chà  (số phiếu bầu 1.586, đạt tỷ lệ 87,87% so với số phiếu hợp lệ);

13. Ông Trang A Lử - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện (số phiếu bầu 2.404, đạt tỷ lệ  92,07% so với số phiếu hợp lệ);

14. Bà Sùng Thị Máy - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Na Sang (số phiếu bầu 2357, đạt tỷ lệ  81,05% so với số phiếu hợp lệ);

15. Ông Mùa A Minh - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2.072,  đạt tỷ lệ 88,97% so với số phiếu hợp lệ);

16. Ông Trần Mạnh Năm - Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (số phiếu bầu 1422, đạt tỷ lệ 78,78% so với số phiếu hợp lệ);

17. Ông Vũ Văn Ngọc - Cán bộ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện (số phiếu bầu 2337, đạt tỷ lệ 93,86% so với số phiếu hợp lệ);

18. Ông Hoàng Văn Nguyên - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mường Chà (số phiếu bầu 2.379,  đạt tỷ lệ 81,81% so với số phiếu hợp lệ);

19. Bà Lý Thị Pàng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sa Lông (số phiếu bầu 3028, đạt tỷ lệ 86,74%

20. Ông Nguyễn Minh Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (số phiếu bầu 2235, đạt tỷ lệ 98,11% so với số phiếu hợp lệ);

21. Bà Đoàn Lan Phương - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mường Chà (số phiếu bầu 1784, đạt tỷ lệ 88,14% so với số phiếu hợp lệ);

22. Ông Lê Hào Quang - Trung tá, Chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện (số phiếu bầu 2099, đạt tỷ lệ 90,12% so với số phiếu hợp lệ);

23. Ông Tòng Văn Quý - Phó Bí thư  Đảng ủy xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2903, đạt tỷ lệ 85,08% so với số phiếu hợp lệ);

24. Bà Hạng Thị Sua - Nông dân Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2707, đạt tỷ lệ  77,54% so với số phiếu hợp lệ);

25. Ông Điêu Chính Thức - Bí thư Đảng ủy xã Pa Ham, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2936, đạt tỷ lệ 86,05% so với số phiếu hợp lệ);

26. Bà Lò Thị Tinh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Mường Chà (số phiếu bầu 1786, đạt tỷ lệ 68,40% so với số phiếu hợp lệ);

27. Ông Lò Văn Trình - Phó trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Mường Chà (số phiếu bầu 1814, đạt tỷ lệ 79,53% so với số phiếu hợp lệ);

28. Ông Đặng Văn Trường - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mường Chà (số phiếu bầu 2988, đạt tỷ lệ 85,59% so với số phiếu hợp lệ);

29. Bà Hoàng Thị Lam Uyên - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2140, đạt tỷ lệ 93,94% so với số phiếu hợp lệ);

30. Ông Giàng A Vàng - Viên chức Trung tâm y tế huyện Mường Chà (số phiếu bầu 1759, đạt tỷ lệ 67,37% so với số phiếu hợp lệ);

31. Ông Lò Văn Vẹt - Bí thư Đảng ủy xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (số phiếu bầu 2245, đạt tỷ lệ 98,55% so với số phiếu hợp lệ)./.

Tin: HT

Tin mới nhất

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XX họp dự kiến Chương trình kỳ họp thứ nhất khóa XXI,...(14/06/2021 11:41 CH)

Xã Huổi Lèng huyện Mường Chà tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...(14/06/2021 10:50 CH)

Thêm 03 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ(11/06/2021 5:14 CH)

Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ giúp...(10/06/2021 10:50 CH)

Quy định vể thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc...(10/06/2021 5:12 CH)

Quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của...(10/06/2021 4:25 CH)

Mục tiêu phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mường Chà(10/06/2021 4:06 CH)

MƯỜNG CHÀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(09/06/2021 10:58 CH)

Quy định đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng(09/06/2021 4:48 CH)

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã...(09/06/2021 4:09 CH)

Công an huyện mường chà: hai ngày bắt 4 vụ, 08 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý(08/06/2021 10:07 CH)

Nghị định Số 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp...(08/06/2021 9:13 CH)

Huyện Mường Chà yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết(07/06/2021 11:01 CH)

Triển khai tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con(07/06/2021 9:21 CH)

Huyện Mường Chà bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân(05/06/2021 12:00 SA)

10 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Mường Chà lần thứ IX(04/06/2021 5:27 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường ủng hộ phòng chống dịch Covid-19(04/06/2021 4:48 CH)

Công bố danh sách 31 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Mường Chà khoá XXI(03/06/2021 10:11 CH)

Ủy ban bầu cử huyện Mường Chà ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng...(03/06/2021 8:48 CH)

Huyện Mường Chà: Chỉ đạo mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử(01/06/2021 10:03 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°