Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023

Update 12 - 05 - 2023
100%

UBND huyện Mường Chà thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện năm 2023, chi tiết tại đây.

Ý kiến bạn đọc
  Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

  Chỉ đạo điều hành

  Công khai gửi nhận văn bản

  Tình hình giải quyết hồ sơ

  °
  814 người đang online