HĐND huyện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn xã Mường Mươn (19/05/2023)

Thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân huyện Mường Chà về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện”. Ngày 19/5/2023, Đoàn giám sát của HĐND huyện...

VPUB - Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia (08/01/2021)

Dienbien.gov.vn – Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700 tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

http://dichvucong.dienbien.gov.vn/
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1037 người đang online