Nội dung đơn thư
Họ và tên
Địa chỉ
Nội dung Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông
Ngày nhận đơn 29/03/2019
Kết quả xử lý đơn
 
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file