Nội dung đơn thư
Họ và tên
Địa chỉ
Nội dung Thông báo Lịch Tiếp công dân quý III năm 2019 của Hội đồng Nhân dân huyện Mường Chà
Ngày nhận đơn 05/08/2019
Kết quả xử lý đơn
 
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file