Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
3/HĐND 17/10/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ III, HĐND HUYỆN KHÓA XXI TL kỳ họp thứ III.rar
2/ HĐND 21/07/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND HUYỆN KHÓA XXI TL kỳ họp.rar
Tiếp xúc cử tri 15/07/2021 Tài liệu Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II HĐND huyện khóa XXI TL TXCT.rar
1/HĐND 30/06/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP LẦN THỨ I, HĐND HUYỆN KHÓA XXI TL KY HOP.rar
1