Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
129/TB-UBND 15/11/2022 Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà năm 2022
127/TB-UBND 10/11/2022 Tuyển dụng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà năm 2022
Tài liệu Kỳ họp thứ bẩy (chuyên đề) 08/08/2022 Tài liệu Kỳ họp thứ bẩy (chuyên đề) HĐND huyện
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 (UBND huyện trình) 08/07/2022 Báo cáo, tờ trình do UBND huyện trình (Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI)
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 (HĐND huyện trình) 08/07/2022 Các báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND huyện trình
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 08/07/2022 Các báo cáo do các Ban HĐND huyện và các cơ quan khác trình
Tài liệu Kỳ họp thứ 6 08/07/2022 Các dự thảo Nghị quyết
88/TB-UBND 08/07/2022 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện năm 2022
5/HĐND 28/03/2022 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 - HĐND HUYỆN KHÓA XXI
110/QĐ-UBND 12/01/2022 V/v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
4/HĐND 07/12/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN KHÓA XXI
3/HĐND 17/10/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3, HĐND HUYỆN KHÓA XXI
2/ HĐND 21/07/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND HUYỆN KHÓA XXI
Tiếp xúc cử tri 15/07/2021 Tài liệu Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II HĐND huyện khóa XXI
1/HĐND 30/06/2021 TÀI LIỆU KỲ HỌP LẦN THỨ I, HĐND HUYỆN KHÓA XXI
1 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°