Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/TB-UBND 11/05/2023 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện năm 2023
658/TB-SGTVT 24/03/2023 Thông báo Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 4/2023
05/TB-NNPTNT 15/02/2023 Thông báo V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn năm 2022 và năm 2023
292/QĐ-UBND 09/02/2023 Quyết định V/v Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
43/BC-UBND 09/02/2023 Báo cáo Kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mường Chà năm 2022
206/QĐ-UBND 02/02/2023 Quyết định V/v Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển (vòng 1) công chức Thanh tra huyện Mường Chà
830/BC-UBND 16/12/2022 Báo cáo Công tác thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022
831/BC-UBND 16/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 03/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn huyện Mường Chà
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 14/12/2022 (3) DTNQ Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 14/12/2022 Các tài liệu, Báo cáo đại biểu nghiên cứu, tham gia
4 Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 13/12/2022 Tờ trình, BC thẩm tra, DTNQ thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 13/12/2022 Công tác bầu cử
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 Báo cáo, Báo cáo thẩm tra, Dự thảo Nghị quyết KTXH 2022, kế hoạch 2023
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 Báo cáo, BC thẩm tra, DTNQ thu chi NSĐP 2022, DT và phân bổ DT thu chi NSĐP 2023
Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 09/12/2022 BC, BC thẩm tra, DTNQ thực hiện KH đầu tư công 2022 và KH đầu tư công 2023
1 2 3 4 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1049 người đang online