Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Tài liệu Kỳ họp thứ 6 (UBND huyện trình)
Ngày ban hành 08/07/2022
Trích yếu Báo cáo, tờ trình do UBND huyện trình (Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI)
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1257 người đang online