Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Tài liệu Kỳ họp thứ 6
Ngày ban hành 08/07/2022
Trích yếu Các báo cáo do các Ban HĐND huyện và các cơ quan khác trình
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1141 người đang online