Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Tài liệu kỳ họp thứ Tám HĐND huyện
Ngày ban hành 14/12/2022
Trích yếu (3) DTNQ Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1801 người đang online