Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 830/BC-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Trích yếu Báo cáo Công tác thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kiểm soát TTHC
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1827 người đang online