Dạ hội thanh niên quân đội Việt - Lào " Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí"