Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ thăm và viếng các nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ thăm và viếng các nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Điện Biên