Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc với THị xã Mường Lay

Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc với THị xã Mường Lay