Lễ hội Đua thuyền đuôi én Thị xã Mường Lay lần thứ IV, năm 2018