Trồng cây hoa Ban do tỉnh Điện Biên tặng tại khuôn viên Nhà Quốc hội

Trồng cây hoa Ban do tỉnh Điện Biên tặng tại khuôn viên Nhà Quốc hội