Điện Biên rực rỡ trong đêm Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2018