Đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho tỉnh Điện Biên