Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ