Khai mạc Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”