Lấy ý kiến phương án thiết kế kiến trúc đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch ĐBP

Lấy ý kiến phương án thiết kế kiến trúc đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch ĐBP