Điện Biên rực rỡ trong đêm Khai hội Hoa Ban năm 2019