Thí sinh Lò Thị Vui đăng quang Người đẹp Hoa Ban năm 2019