Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ