Mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất