Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)