Huyền thoại Điện Biên - Tập 1: Mường Then - Mường Trời

Phim tài liệu_ Huyền thoại Điện Biên - Tập 1_ Mường Then - Mường Trời - Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên