Huyền thoại Điện Biên - Tập 2 : Sức sống Mường Thanh - Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên

Phim tài liệu_ Huyền thoại Điện Biên - Tập 2_ Sức sống Mường Thanh - Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên