Đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh, kiểm tra thực tế đảm bảo trật tự ATGT thủy nội địa