Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại Mường Nhé