Hồi ức cựu binh Quân y đường hầm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ