Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra tiến độ, chất lượng một số dự án tái định cư tại thị xã Mường Lay