Cảnh báo gia tăng tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi tử vong trên địa bàn tỉnh