HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức thành công kỳ họp thứ 2, khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021