Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu thăm, làm việc tại Điện Biên