Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp