Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
71 người đã bình chọn
990 người đang online
pages/contact.aspx

Hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Chà (16/01/2021)

ĐBP - Chạy dọc quốc lộ 12, cách TP. Điện Biên Phủ 57km về phía Bắc, Mường Chà là một trong những huyện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, tỷ lệ hộ còn nghèo cao, với 11 xã, 1 thị trấn và 13 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn (dân tộc Mông chiếm 66,3%). Những năm gần đây, bằng nỗ lực đẩy mạnh phát...

Đảng bộ Mường Chà nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở (16/01/2021)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17- CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đảng bộ huyện Mường Chà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên...

°