VPUB - Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia

Update 08 - 01 - 2021
100%

Dienbien.gov.vn – Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700 tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho thấy, sau 1 năm Cổng DVCQG khai trương, đưa vào vận hành đã tích hợp đăng nhập một lần với tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Tính đến ngày 24/12/2020, đã có 412.000 tài khoản đăng ký, trong đó 409.000 tài khoản công dân, hơn 6.000 doanh nghiệp và hơn 800 tài khoản của các cơ quan Nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện chuẩn hóa, công bố, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; phục vụ hơn 99 triệu lượt truy cập của người dân, doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin. Các dịch vụ công thiết yếu có số lượng đối tượng tuân thủ lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá chỉ số môi trường kinh doanh; có sự liên thông chia sẻ dữ liệu của nhiều cơ quan, đơn vị để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, giảm chồng chéo, lãng phí trong đầu tư của địa phương.  

Hội nghị đã công bố dịch vụ Công trực tuyến thứ 2.700 với tên gọi “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu”. Dịch vụ này giúp người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời chỉ cần đến cơ quan Công an 1 lần để bấm biển số và lấy biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe. Như vậy, so với trước đây, đối với tất cả các xe, người dân có thể tiết kiệm ít nhất được 1/2 ngày công và 2 lượt đi lại để làm thủ tục khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời, tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công và 2 lượt đi lại để làm thủ tục cấp đăng ký, biển số xe.

Sau một năm vận hành, đến nay Cổng DVC Quốc gia ngày càng trở thành cầu nối tin cậy, thiết thực và hiệu quả giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ…

Thanh Tâm

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1685 người đang online