• Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa văn bản giấy tờ, tăng cường dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với các địa phương trong tỉnh Điện Biên, huyện Mường Chà đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), thực hiện có hiệu quả Đề án 06 theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, sát với điều kiện và tình hình thực tế. Từ đó, tạo bước chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

  • Chiều ngày 29/6/2023, UBND huyện Mường Chà phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ công chức, viên chức cấp huyện và xã trên địa bàn huyện.

  • Xác định chuyển đổi số là bước đi tất yếu nhằm thay đổi phong cách làm việc, giúp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc; tác động tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thời gian qua, huyện Mường Chà đã tập trung nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; từng bước hoàn thành việc chuyển đổi số trên địa bàn.

  • Ngày 05/4/2023, Công an huyện Mường Chà phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận Căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 3 xã biên giới Na Sang, Mường Mươn, Ma Thì Hồ huyện Mường Chà.

  • Ngày 02/3/2023, huyện Mường Chà đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

1 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1519 người đang online