Thông báo của Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ
(27/07/2017 3:17:17 CH)

Dienbien.gov.vn – Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Nguyễn Thanh Hưng sinh năm 1984

Theo đó người yêu cầu thông báo là của chị Tạ Thị Quỳnh Hoa 

Người cần tìm kiếm là anh Nguyễn Thanh Hưng - sinh ngày 21/12/1984; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho anh Nguyễn Thanh Hưng - sinh ngày 21/12/1984; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/10/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hưng ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của anh Hưng thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc chị Tạ Thị Quỳnh Hoa (địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Hôn nhân và gia đình. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của anh Hưng thì chị Hoa sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn với anh Hưng theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (06/9/2016), Thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điện Biên và Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

 Các bài đã đăng