Thông báo của Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ
(25/11/2016 7:00:00 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú với chị Vàng Thị Dí

Diebien.gov.vn – Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Vàng Thị Dí sinh năm 1993.

Theo đó, người yêu cầu Thông báo là anh Ngô Văn Khào, địa chỉ: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Người cần tìm kiếm là Chị Vàng Thị Dí – sinh năm 1993; Nơi cư trú cuối cùng: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho chị Vàng Thị Dí – sinh năm 1993; Nơi cư trú cuối cùng: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/09/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dí ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của chị Dí thì xin thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) hoặc anh Ngô Văn Khào (địa chỉ: Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Hôn nhân và gia đình. 

Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức gì của chị Dí thì anh Khào sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết Ly hôn với chị Dí theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (25/11/2016), Thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.Các bài đã đăng