Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu DTNQ
Ngày ban hành 19/07/2023
Trích yếu DTNQ Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn huyện”
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1513 người đang online