Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu DTNQ
Ngày ban hành 19/07/2023
Trích yếu DTNQ Quy định mức chi may Lễ phục của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1525 người đang online